Szkoła Podstawowa
im. ks. Jana Kaczkowskiego
w Pucku

Kuratoryjne Konkursy Przedmiotowe

W tym roku szkolnym przystępujemy do następujących kuratoryjnych konkursów przedmiotowych: język polski, język angielski, biologia, geografia, historia, matematyka, chemia. Chętnych uczniów prosimy
o zgłoszenie się do nauczycieli przedmiotów.