Szkoła Podstawowa
im. ks. Jana Kaczkowskiego
w Pucku

Aktualności

Zdalne nauczanie do 29 listopada

Informujemy iż dni 9 i 10 listopada nie będzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych (dni dyrektorskie). W te dni zapewniamy opiekę świetlicową w godzinach 7:00 -16:30. Od poniedziałku wprowadzone zostały nowe obostrzenia dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID 19: Nauka zdalna w klasach 1-3 od 9 listopada do 29 listopada; Przedłużenie nauki zdalnej w klasach 4-8 do 29 listopada; Uwaga! Zostanie zorganizowane nauczanie stacjonarne w szkole Dla dzieci które nie mają możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Dla dzieci którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mają możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Dla dzieci medyków i służb mundurowych.

Pokaż więcej →

Warsztaty klas 1-3. Wybrzeże Bałtyku – pole bitwy żywiołów

Warsztaty poruszające zagadnienia erozji wietrznej i wodnej brzegu morskiego, działalności niszczącej i budującej morza (falowanie, zasolenie, ripplemarki, geneza i sposób powstawania mierzei – na przykładzie Mierzei Helskiej). Omówienie genezy i sposobu powstawania wybrzeża klifowego, zagrożenia ze strony działalności człowieka oraz zagrożenia ze strony działalności morza. Doświadczenia praktyczne na plaży ukazujące i ułatwiające zrozumienie procesów brzegowych zachodzących na wybrzeżu Bałtyku.

Pokaż więcej →

Zdalne nauczanie w okresie 26 października – 6 listopada

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji z dnia 23 października, wprowadzamy nowe zasady funkcjonowania szkoły, które wejdą w życie od poniedziałku, 26 października i będą obowiązywały do piątku, 6 listopada br. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną (aplikacja discord) Nauka dla uczniów klas I-III pozostaje bez zmian NAUCZANIE ZDALNE będzie prowadzone jak do tej pory poprze aplikację discord, lekcje odbywają się według normalnego planu zajęć. Czas trwania lekcji ulega zmianie tzn. lekcja online trwa nie mniej niż 35 min., a reszta czasu lekcji jest przeznaczona na pracę własną uczniów. Pory lekcji rozpoczynają się zgodnie z planem Na lekcji wychowania fizycznego przedstawimy teoretyczne podstawy żeglarstwa Lekcje plastyki, muzyki, techniki mogą trwać ok. 10-15 min. Czas jest przeznaczony na omówienie zagadnienia, a resztę czasu uczniowie powinni spędzić na zadanej aktywności. Podczas trwania lekcji nauczyciel sprawdza obecność uczniów, którą później zaznacza w e-dzienniku. Przerwy międzylekcyjne są takie, jak w trybie stacjonarnym. Lekcje prowadzone będą poprzez kanał głosowy. Na sprawdzianach/kartkówkach obowiązkowo kanał

Pokaż więcej →

Ślubowanie Pierwszoklasistów

W dniu 14 października 2020 odbyło się pasowanie na ucznia. Uroczyste ślubowanie złożyli uczniowie klas 1. W tym roku, ze względu na pandemię, uroczystość odbyła się bez udziału rodziców oraz kolegów i koleżanek ze starszych klas. Uczniowie klas pierwszych ślubowali być godnymi Polakami i wzorowymi uczniami. W ten sposób oficjalnie przyjęci zostali do grona uczniów naszej szkoły. Na koniec uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. To był wyjątkowy dzień dla najmłodszych wychowanków, którym życzymy sukcesów i przyjemnego pobytu w murach naszej szkoły.

Pokaż więcej →

Dzień Edukacji Narodowej

Tegoroczne obchody święta Dnia Edukacji Narodowej przychodzi nam przeżywać w trudnych warunkach związanych z epidemią wirusa Covid 19. Ta okoliczność pokazuje, jak podejmowana przez nas praca wymaga osobistej odpowiedzialności i ofiarności. Czasem wiąże się z narażeniem zdrowia, a nawet życia swojego lub bliskich. Ostatnie miesiące pokazały, że tego typu postaw w naszym środowisku nie brakuje, a większość z nas swoją prace traktuje jak swego rodzaju misję i pasję. Ma głęboką świadomość, że osobiste zaangażowanie jest kluczem do owocnego wielowymiarowego rozwoju i pogłębienia wiedzy powierzonych nam dzieci i młodzieży. W tym miejscu chciałbym wszystkim bardzo serdecznie podziękować, za osobisty trud, liczne inicjatywy i działania edukacyjne podejmowane na rzecz naszych wychowanków, a realizowane w ostatnim czasie w atmosferze dużego napięcia wynikającego ze stanu pandemii. Chciałbym podziękować, za to wszystko, co robicie każdego dnia, aby nasze placówki były miejscem bezpiecznym, rozwijającym umiejętności i talenty oraz kształtującym wzajemną wrażliwość. Życzę Wam, abyście nie tracili w sobie tej wewnętrznej energii i otwartości, która czyni nasze placówki wyjątkowymi, a każdy dzień przynosił

Pokaż więcej →

Spotkanie Rady Rodziców

W nadchodzącą środę (7 października) o godzinie 16:30 odbędzie się spotkanie przedstawicieli Rad Klasowych. Serdecznie zapraszam na spotkanie w sali crazy room na parterze.

Pokaż więcej →

POZYTYWNE DRZEWKO w ramach akcji: 100 drzew na 100-lecie Zaślubin Polski z Morzem

Urząd Miasta Puck i Nadleśnictwo Choczewo zorganizowali akcję dobrą dla środowiska, upamiętniającą wydarzenia sprzed stu lat, a jednocześnie dającą szansę na zaangażowanie i zapisanie się w historii mieszkańcom Pucka. Przedstawicielami z naszej szkoły byli uczniowie klasy 8, którzy w ramach akcji: 100 drzew na 100-lecie Zaślubin Polski z Morzem, 26 września posadzili swoje POZYTYWNE DRZEWKO przy molo w Pucku.

Pokaż więcej →

Kuratoryjne Konkursy Przedmiotowe

W tym roku szkolnym przystępujemy do następujących kuratoryjnych konkursów przedmiotowych: język polski, język angielski, biologia, geografia, historia, matematyka, chemia. Chętnych uczniów prosimy o zgłoszenie się do nauczycieli przedmiotów.

Pokaż więcej →

Biwak na Półwyspie Lipa – klasa 8

Uczniowie klasy 8 spędzili 3 dni na biwaku na Półwyspie Lipa. W pięknym miejscu na Kaszubach otoczonym z trzech stron wodami jeziora Wdzydze, nasi uczniowie mieli wiele atrakcji, m. in. gry terenowe w lesie, olimpiady integracyjne, strzelnice, pintball, wycieczki rowerowe, ognisko. Wycieczka nauczyła ich samodzielności, poszanowania natury, współpracy w grupie, odpowiedzialności, dyscypliny, zasad przetrwania w trudnych warunkach – czyli to, czym jest survival. Wszyscy wrócili zmęczeni, ale szczęśliwi i co najważniejsze bogatsi o nowe doświadczenia.

Pokaż więcej →