Szkoła Podstawowa
im. ks. Jana Kaczkowskiego
w Pucku

Kadra

Katarzyna Tabor – Brzezińska – dyrektor Szkoły Podstawowej Małe Morze im. ks. Jana Kaczkowskiego w Pucku, nauczyciel historii,

Małgorzata Woźniak – sekretarz szkoły

Karolina Turczyn– wychowawca klasy 1, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Patrycja Damaszke – wychowawca klasy 2, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Katarzyna Podlaszewska – wychowawca klasy 3, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Griszczuk Anna – wychowawca klasy 4, nauczyciel j. polskiego i j. rosyjskiego

Kamila Millak – wychowawca klasy 5a, nauczyciel j. niemieckiego

Dornowicz-Burandt Dominika – wychowawca klasy 5b, nauczyciel matematyki

Michał Lessnau – wychowawca klasy 6, nauczyciel matematyki

Dorota Strachanowska – wychowawca klasy 7, nauczyciel j.angielskiego

Piotr Zabłotny – wychowawca klasy 8, nauczyciel wychowania fizycznego

Katarzyna Plocke – nauczyciel j.kaszubskiego

Faustyna Piontke – nauczyciel j. angielskiego w klasach 1-3

Krystyna Klein – nauczyciel przyrody i biologii

Anna Sobolewska – nauczyciel j. polskiego i j.kaszubskiego

Monika Budzich – nauczyciel j. hiszpańskiego

Rawicz – Stocka Katarzyna – nauczyciel j. angielskiego

Krzysztof Laddach– nauczyciel fizyki

Aleksandra Janowitz-Chećko – nauczyciel chemii i matematyki

Lesnau Wallis Anna – nauczyciel geografii

Maja Muza-Kwarta – nauczyciel muzyki

Dariusz Siata – nauczyciel techniki

Krzysztof Kamiński – nauczyciel muzyki

Aleksandra Nowickanauczyciel plastyki

Wrese Aleksandra – nauczyciel religii

Agnieszka Frank-Hirsz – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Kacperek Halina – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

Mąkosa Edyta – gimnastyka korekcyjna

Romaniuk Marta – rehabilitant

Goyke Urszula – trener Biofeedback

Dulko Jolanta – socjoterapeuta

Kwidzińska Katarzyna – psycholog

Karolina Lewicka – psycholog

Sandra Szlendak – logopeda

Iwona Wróbel – nauczyciel współorganizujący kształcenie

Anna Klejsa – nauczyciel współorganizujący kształcenie

Monika Busz – nauczyciel współorganizujący kształcenie

Komsta Sylwia – pomoc nauczyciela

Karolina Śliwińska – nauczyciel współorganizujący kształcenie

Aenta Loewnau – nauczyciel współorganizujący kształcenie

Julita Konkel – nauczyciel współorganizujący kształcenie, pedagog specjalny