Szkoła Podstawowa
im. ks. Jana Kaczkowskiego
w Pucku

Podręczniki

Szkoła bezpłatnie wypożycza uczniom podręczniki/materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Podręczniki są wypożyczane uczniom nie później jak do pierwszego tygodnia od rozpoczęcia roku szkolnego.

Podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe podlegają zwrotowi w przypadku: skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia do innej szkoły oraz zdarzeń losowych.