Szkoła Podstawowa
im. ks. Jana Kaczkowskiego
w Pucku

Opłaty

Szanowni Rodzice,

Opłaty za czesne, wpisowe oraz opłatę za zajęcia dodatkowe prosimy wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca na konto:

Bank SANTANDER 68 1090 1102 0000 0001 3486 5351
Pozytywne Inicjatywy Edukacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck

Podając w tytuł przelewu Nazwisko i imię uczennicy/ucznia + rodzaj opłaty
np. Nowak Anna czesne IX + wpisowe + posiłki

Z tytułu wykonywanych usług Szkoła pobiera od Rodziców opłaty, na które składają się :
– kwota 435,00 zł tytułem miesięcznego czesnego.
– kwota 435,00 zł tytułem wpisowego – jednorazowa opłata;
– pozostałe opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem na dany rok szkolny:
Basen – 15 zł opłata za jednorazowe wejście
Obiady – 24 zł opłata za jeden obiad

zniżka – dla rodzeństwa w wysokości 20%.

Przysługuje Rodzicom na drugie i kolejne dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do Szkoły Podstawowej Małe Morze im. ks. Jana Kaczkowskiego w Pucku. Prawo do tej zniżki automatycznie wygasa z chwilą zakończenia edukacji przez jedno z nich. Zniżka ta nie wymaga składania wniosku.