Szkoła Podstawowa
im. ks. Jana Kaczkowskiego
w Pucku

O szkole

Szkoła nasza powstała z marzeń i pragnień młodych , ambitnych  ludzi, którzy chcieli coś zmienić w edukacji w naszym powiecie.  Wśród nich był Jan Kaczkowski, kapłan, który był inicjatorem budowy puckiego hospicjum, ks. Prałat Jerzy Kunca proboszcz parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła oraz Arkadiusz Gawrych prezes Zarządu Lokalnej Grupy Małe Morze.
I tak 24.09 2010 powstała niepubliczna szkoła, która w dniu 1 września 2011 otrzymała uprawnienia szkoły publicznej.  
W pierwszym roku naszej działalności do klasy „0” i klasy „ I ” uczęszczało 23 dzieci oraz zatrudnionych zostało 7 nauczycieli. Obecnie do szkoły uczęszcza 134 uczniów do których zatrudnionych jest 37 nauczycieli i 5 pracowników obsługi. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium. Oświaty w Gdańsku Organem prowadzącym szkołę są Pozytywne Inicjatywy.

Pozytywne Inicjatywy to przede wszystkim pozytywni ludzi, nastawieni na pracę na rzecz lokalnego środowiska. Szkoła nasza nastawiona jest na wszechstronny rozwój dzieci w atmosferze tolerancji oraz wzajemnego szacunku. Pracują tu wspaniali nauczyciele, fantastyczna obsługa, którzy starają się kierować rozwojem uczniów, aby byli oni kreatywni, przystosowani do zmieniającego się wciąż świata szanując tradycje
i wartości chrześcijańskie. Naszym mottem są słowa naszego Patrona ks. Jana Kaczkowskiego:

 „Bez względu na różnice, każdy zasługuje na szacunek zwłaszcza, jeżeli czyni dobro”.