Szkoła Podstawowa
im. ks. Jana Kaczkowskiego
w Pucku

Egzaminy klasyfikacyjne uczniów z zagranicy

Mamy wakacje, a nasi uczniowie, mieszkający poza granicami naszego kraju przystąpili do egzaminów klasyfikacyjnych. Wszyscy zdali i otrzymają promocję do następnych klas.

Serdecznie gratulujemy, zwłaszcza, że wkładacie dużo wysiłku w swoją edukację ucząc się w szkole w miejscu zamieszkania oraz u nas.

Do zobaczenia za rok!