Szkoła Podstawowa
im. ks. Jana Kaczkowskiego
w Pucku

Pozytywne Półkolonie lato 2020

Drodzy uczniowie i szanowni rodzice!

Przygotowaliśmy atrakcyjne półkolonie letnie, w terminie od 29 czerwca 2020 do 10 lipca 2020. Prosimy o zapoznanie się z ofertą na pierwszy i drugi tydzień półkolonii.

Warunkiem udziału w półkoloniach jest zgłoszenie w sekretariacie szkoły chęci udziału oraz wniesienie opłaty najpóźniej w dniu wycieczki.