Szkoła Podstawowa
im. ks. Jana Kaczkowskiego
w Pucku

Zdalne nauczanie w okresie 26 października – 6 listopada

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji z dnia 23 października, wprowadzamy nowe zasady funkcjonowania szkoły, które wejdą w życie od poniedziałku, 26 października i będą obowiązywały do piątku, 6 listopada br.

  • Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną (aplikacja discord)
  • Nauka dla uczniów klas I-III pozostaje bez zmian

NAUCZANIE ZDALNE będzie prowadzone jak do tej pory poprze aplikację discord, lekcje odbywają się według normalnego planu zajęć.

  • Czas trwania lekcji ulega zmianie tzn. lekcja online trwa nie mniej niż 35 min., a reszta czasu lekcji jest przeznaczona na pracę własną uczniów. Pory lekcji rozpoczynają się zgodnie z planem
  • Na lekcji wychowania fizycznego przedstawimy teoretyczne podstawy żeglarstwa
  • Lekcje plastyki, muzyki, techniki mogą trwać ok. 10-15 min. Czas jest przeznaczony na omówienie zagadnienia, a resztę czasu uczniowie powinni spędzić na zadanej aktywności.
  • Podczas trwania lekcji nauczyciel sprawdza obecność uczniów, którą później zaznacza w e-dzienniku.
  • Przerwy międzylekcyjne są takie, jak w trybie stacjonarnym.
  • Lekcje prowadzone będą poprzez kanał głosowy.
  • Na sprawdzianach/kartkówkach obowiązkowo kanał wideo.

Prosimy rodziców o dopilnowanie aby uczniowie aktywnie uczestniczyli w lekcji.