Szkoła Podstawowa
im. ks. Jana Kaczkowskiego
w Pucku

Nauka zdalna dla klas 1-8 została przedłużona do 3 stycznia 2021r.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nauka zdalna dla klas 1-8 została przedłużona do 3 stycznia 2021r.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w trybie zdalnym będą odbywać się do 22 grudnia br. Zimowa przerwa świąteczna rozpoczyna się 23 grudnia i trwa do 3 stycznia.