Szkoła Podstawowa
im. ks. Jana Kaczkowskiego
w Pucku

Zdalne nauczanie do 29 listopada

Informujemy iż dni 9 i 10 listopada nie będzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych (dni dyrektorskie). W te dni zapewniamy opiekę świetlicową w godzinach 7:00 -16:30.

Od poniedziałku wprowadzone zostały nowe obostrzenia dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID 19:

  1. Nauka zdalna w klasach 1-3 od 9 listopada do 29 listopada;
  2. Przedłużenie nauki zdalnej w klasach 4-8 do 29 listopada;

Uwaga! Zostanie zorganizowane nauczanie stacjonarne w szkole

  • Dla dzieci które nie mają możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  • Dla dzieci którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mają możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  • Dla dzieci medyków i służb mundurowych.